Naar hoofdinhoud

Klinisch redeneren

Stichting Omaha System Support en zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren veel scholingsmateriaal ontwikkeld. Zo ook over klinisch redeneren. Klinisch redeneren of methodisch werken is de basis voor het verpleegkundig en verzorgend vak en ook de basis voor het gebruik van Omaha System. Dit materiaal is bij elkaar gebracht in een reeks video's en een PowerPointpresentatie. 

Digitaal college klinisch redeneren

1. Bekijk de eerste video over klinisch redeneren – introductie

2. Bekijk de tweede video over klinisch redeneren – denk- en redeneerproces

3. Bekijk de derde video over klinisch redeneren – besluitvormingsproces

4. Bekijk de vierde video over klinisch redeneren – signaleren en monitoren

5. Bekijk de vijfde video over klinisch redeneren – verpleegkundig proces

6. Bekijk de zesde video over klinisch redeneren – cliënt en context

7. Bekijk de zevende video over klinisch redeneren – anamnese

8. Bekijk de achtste video over klinisch redeneren – aandachtsgebieden cliënt

9. Bekijk de negende video over klinisch redeneren – interventies

10. Bekijk de tiende video over klinisch redeneren – resultaat zorgverlening

11. Bekijk de elfde video over klinisch redeneren – bekwame zorgverleners

12. Bekijk de twaalfde video over klinisch redeneren – evalueren

Downloads