Naar hoofdinhoud Naar footer

Het classificatiesysteem

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat zorg- en welzijnsprofessionals meer moeten samenwerken op lokaal niveau. Eenheid van taal is dan belangrijk. Het zorgt voor transparantie en gestandaardiseerde informatie over inzet, inhoud en effect van zorg.

Veranderende rollen

De wijkverpleegkundige heeft een centrale positie in de eerste lijn. De taken: signaleren en voorkomen van problemen, afnemen assessment, coördineren en organiseren van zorg en werken aan zelfredzaamheid. Systematisch zorgproblemen in de wijk signaleren en samen met andere disciplines gezond gedrag versterken, hoort daar ook bij. De wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel tussen zorg en welzijn in de buurt.

Alle partijen in het zorg- en welzijnsdomein moeten steeds meer samenwerken. Wijkverpleegkundigen en andere zorg- en hulpverleners kunnen hun werk professionaliseren door gebruik te maken van een gezamenlijke terminologie en classificatie: een eenheid van taal.

Omaha System: een classificatiesysteem

Wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen hun werk professionaliseren door een gezamenlijke terminologie en classificatie. Dat was de reden om het Omaha System te vertalen naar de Nederlandse context. De classificatie helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Het vergemakkelijkt de communicatie met elkaar en met de cliënt. Daarnaast maakt het vergelijkingen mogelijk op inhoud, kwaliteit en kosten, en biedt het een kader voor de kennis die zorg- en welzijnsprofessionals nodig hebben.

Historie Omaha System

Het Omaha System ontstond medio jaren '70 in Omaha (VS). Organisaties voor thuiszorg en openbare gezondheidszorg wilden een betere manier ontwikkelen om de zorg te beschrijven. Medische classificatiesystemen en de verschillende terminologieën sloten onvoldoende aan bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg.

Het nieuwe systeem moest adequater beschrijven wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is op hun cliënten en wat het verschil maakt in uitkomsten: het Omaha System. Het zou de manier waarop zorg geleverd en gedocumenteerd werd veranderen. Het is door en voor zorgverleners ontwikkeld. De gebruikte terminologie is door middel van kwalitatief onderzoek uit dossiers gedestilleerd en samengevoegd tot het Omaha System.

Omaha System is wetenschappelijk onderbouwd en één van de zes classificatiesystemen die erkend zijn door de American Nurses Association. Het wordt inmiddels in meerdere landen, verschillende sectoren en door meerdere disciplines gebruikt, ook in Nederland.

Aan de slag met het Omaha System

Stichting Omaha System Support bevordert en faciliteert het gebruik van het Omaha System in Nederland. Geïnteresseerd? Lees alles over het starten met het Omaha System.