Naar hoofdinhoud Naar footer

Waarom het Omaha System?

Gepubliceerd op: 02-07-2024

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat zorg- en welzijnsprofessionals meer gaan samenwerken op lokaal niveau. Eenheid van taal is dan belangrijk. Het zorgt voor transparantie en gestandaardiseerde informatie over inzet, inhoud en effect van zorg.

Wat is het nut van een classificatie?

Een classificatie is een ordening van termen in een logische samenhang. Het biedt een gezamenlijke taal waardoor communicatie eenduidiger en duidelijker wordt. Classificaties voor de zorg bieden daarmee een hulpmiddel voor het vastleggen van en communiceren over zorg en hulpverlening aan personen.

Voordelen van het Omaha System

Het Omaha System is een classificatie die zorgprofessionals helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Wat zijn de voordelen van het gebruik van het Omaha System?

1. Makkelijk te gebruiken en volgt denkwijze van zorgprofessionals

Het Omaha System is in de Verenigde Staten door en voor zorgprofessionals ontwikkeld. De gebruikte terminologie is door middel van kwalitatief onderzoek uit dossiers gedestilleerd en samengevoegd tot het Omaha System. Hierdoor sluit het goed aan bij de praktijk.

2. Breed toepasbaar voor zorg thuis, in sociaal domein maar ook intramuraal

Het Omaha System is toepasbaar voor cliënten, hun gezin of een gemeenschap ongeacht leeftijden, medische diagnoses of woonlocaties. Het wordt in verschillende sectoren toegepast zoals in de thuiszorg en in de openbare, maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg.

3. Integreert op logische manier aandachtsgebieden, uitkomsten en acties

De zorgprofessional brengt de aandachtsgebieden van de cliënt in kaart, verdeeld over 4 domeinen:

 • het fysiologische domein
 • het gezondheidsgerelateerde gedragsdomein
 • het omgevingsdomein
 • het psychosociale domein 

Het in kaart brengen gebeurt aan de hand van scores rond de kennis, gedrag en status van de cliënt. Aan deze scores koppelt de zorgprofessional acties waarbij hij kiest uit 4 hoofdgroepen en de acties steeds verder specificeert zodat het op maat voor de cliënt toepasbaar is. Alles in één logisch geheel.

4. Gevalideerd en internationaal geborgd

Het Omaha System is wetenschappelijk onderbouwd en 1 van de 6 classificatiesystemen die erkend zijn door de American Nurses Association. Het wordt inmiddels in meerdere landen, verschillende sectoren en door meerdere disciplines gebruikt, ook in Nederland.

5. Gebruiksvriendelijk in automatisering waardoor makkelijk te vertalen naar ECD

Iedere term in het Omaha System kent een unieke numerieke code. Deze codes zijn makkelijk te koppelen aan allerlei ICT-toepassingen.

6. Ondersteunt zorgprofessionals in methodisch denken en werken

Het Omaha System bestaat uit 3 verbonden onderdelen die, als ze met elkaar in een logische volgorde worden gebruikt, het methodisch werken ondersteunen.

7. Maakt voor cliënten helder waar gezamenlijk aan gewerkt wordt

Maar ook wat ieders rol is. Het biedt ook aan de cliënt woorden en inzicht over dat wat nodig is en hoe daaraan gewerkt wordt door de formele en informele zorg samen.

Maar dat is niet alles:

 • De focus ligt op de mens binnen zijn leefgemeenschap
 • Het ondersteunt zorgverleners in het methodisch denken en werken
 • Het is gemakkelijk te gebruiken en volgt de denkwijze van zorgverleners
 • Het Omaha System maakt gebruik van breed geaccepteerde termen
 • Het is breed toepasbaar: voor de zorg thuis, in het sociaal domein maar ook intramuraal
 • Het integreert op een logische manier aandachtsgebieden, acties en uitkomsten
 • Het is gevalideerd en internationaal geborgd
 • Het legt de gezondheidstoestand van een cliënt vast zonder de beperkingen van codes en registraties voor financiële doeleinden
 • Het is gebruiksvriendelijk in automatisering en dataverzamelingen, waardoor het makkelijk  te vertalen is naar jullie ECD

Doorontwikkeling Omaha System 

Het Omaha System is internationaal erkend als classificatie en wordt beheerd door een Board in de Verenigde Staten. Het Omaha System is vrijwel uitontwikkeld en sinds 2005 ‘stabiel' gebleven. Wijzigingen liggen niet in de lijn der verwachting omdat het ontworpen is om behapbaar en consistent te blijven. In Nederland wordt de vertaling van de terminologie met een zelfde streven beheerd. Stichting Omaha System Support heeft contact met de Board in Amerika en bezoekt de 2 jaarlijkse internationale conferenties. Als er wijzigingen in de Nederlandse vertaling moeten plaatsvinden, zal dit volgens valide methodes en met goedkeuring van het bestuur van Stichting Omaha System Support worden doorgevoerd.

Wat zijn de kosten?

Omaha System als classificatie op zich is openbaar en gratis toegankelijk voor iedereen. Organisaties kunnen aansluiten bij de Stichting Omaha System Support. Hiervoor ontvangt men ondersteuning bij de implementatie van het Omaha System en ontvangt een deelnemer hulp om snel te kunnen starten. De kosten hiervoor zijn bij zorgorganisaties afhankelijk van hun jaarbudget. Scholen kunnen gratis gebruik maken van ondersteuning.

Starten

Wil je ook starten met het gebruik van Omaha System? Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek of meld je aan.