Naar hoofdinhoud Naar footer

Stichting Omaha System Support

Gepubliceerd op: 02-03-2024

Stichting Omaha System Support zet zich in voor het professionaliseren van de maatschappelijke gezondheidszorg. Dat doen we door zorgverleners in de VVT te helpen goede zorg inzichtelijk te maken. We ondersteunen hen in goede verslaglegging met behulp van het Omaha System.

Dit is wat we doen 

We bieden actuele informatie over Omaha System, delen praktische voorbeelden en verdiepende kennis over werken met data, en geven gevraagd advies op maat aan aangesloten organisaties.  

Daarnaast beheert stichting Omaha System Support als onafhankelijke partij de classificatie van Omaha System voor Nederland en zien we er op toe dat deze correct wordt toegepast en ingevoerd. Dat houdt in dat we:  

  • Opleiders certificeren; 
  • Het inbouwen van Omaha System in ECD’s certificeren;  
  • Lesmateriaal, voorbeeldzorgplannen, spel en beeldmateriaal ontwikkelen en actueel houden; 
  • Uitwisselen van kennis en ervaring organiseren met workshops, colleges, een onderzoeksnetwerk, jaarlijkse ledenmiddag en webinars; 
  • Zorgdragen voor kennis over het toegankelijk maken van de gegevens (data) van Omaha System voor kwaliteitsverbetering en onderzoek; 
  • Zorgdragen voor eventuele aanpassingen in internationaal verband;
  • Belangen behartigen van de gebruikers van Omaha System in Nederland, waaronder de aansluiting bij de ontwikkelingen op gebied van eOverdracht en eenheid van taal.

Voor wie zet stichting Omaha System Support zich in? 

Ruim 80% van de wijkverpleging en een aantal verpleeghuizen in Nederland maakt gebruik van Omaha System. Voor al deze gebruikers zetten wij ons dagelijks in. Zorgorganisaties, scholingsbureau’s, opleiders en ECD-leveranciers kunnen zich bovendien aansluiten bij stichting Omaha System Support. Dankzij hun financiële steun kunnen wij ons blijven inzetten voor het professionaliseren van de maatschappelijke gezondheidszorg. 

Dagelijks bestuur 

Het bestuur van de stichting heeft kennisorganisatie Vilans gevraagd als uitvoerder. Een klein team van verpleegkundigen, onderzoekers en ondersteuners van Vilans voert de opdracht voor Omaha System Support uit.

Downloads