Naar hoofdinhoud Naar footer

Reflecteren op het werk van de wijkverpleegkundige met intercollegiale toetsing

Gepubliceerd op: 22-05-2023

In Omaha System wordt gewerkt met uitkomsten, niet met doelen. Deze uitkomsten worden per aandachtsgebied weergegeven in scores op de drie terreinen status, kennis, en gedrag. Voor het invullen van de scores is het dus belangrijk dat je voldoende weet van je cliënt. En zelfs dan is het goed om de scores regelmatig te bespreken met collega's. Intercollegiale toetsing kan daarbij helpen.

Sommige scholingbureaus bieden ondersteuning bij het intercollegiale toetsen. Wijkzorg Academie, aangesloten bij stichting Omaha System Support, is zo’n bureau. ‘Bij intercollegiale toetsing staat het beroep centraal, niet de persoon,’ legt Sanne van der Ent uit. Van der Ent is Hbo-v wijkverpleegkundige, is altijd werkzaam geweest in de extramurale thuiszorg, richtte al eens eerder een bedrijf op, en is nu een van de oprichters van Wijkzorg Academie. ‘Intercollegiale toetsing is dus iets anders dan intervisie,’ vervolgt van der Ent. ‘Het gaat om professionele reflectie op het handelen.’

Toenemende aandacht voor beroepsontwikkeling in de VVT

Intercollegiaal toetsen is relatief nieuw in de VVT, ziet Milanda Koopman, medeoprichter van de Wijkzorg Academie. Koopman zit al ruim 30 jaar in het vak, studeerde verplegingswetenschappen, en werkte in verpleeg- en verzorgingshuizen. ‘Maar intercollegiaal toetsen is toch het leukst,’ aldus Koopman. ‘Het gekke is dat het een relatief nieuw begrip is in de VVT. Eind jaren 90 sprak men wel al over intervisie en supervisie, maar eigenlijk nog niet over intercollegiale toetsing. Daarover hoor je de laatste jaren pas meer in de VVT sector.’ 

Koopman is blij met die ontwikkeling. ‘Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden in de sector. Voorheen was men niet erg happig op tijd die niet direct aan de cliënt werd besteed. Gelukkig zien we dat er steeds vaker wel ruimte is voor deze vorm van beroepsontwikkeling.’

Verpleegkundige achtergrond als toegevoegde waarde

Tijdens de intercollegiale toetsingssessies zijn Koopman en Van der Ent procesbegeleider. ‘We doen het bewust met z’n tweeën,’ vertelt Van der Ent. ‘Het kan wel in je eentje, maar zeker bij startende groepen is de samenwerking tussen ons beiden prettig. De één heeft tijd voor het proces, de ander kan vanuit de inhoud meepraten. Dankzij onze verpleegkundige achtergrond spreken wij de taal van onze doelgroep.’

Belang van het meten van vooruitgang in de zorgsector

Wijkzorg Academie sloot zich begin 2023 aan als partner binnen de kennisgemeenschap van stichting Omaha System Support en heeft bovendien het Omaha Support keurmerk. ‘Dat werd weleens tijd,’ grapt Koopman, zelfbenoemd fan van het classificatiesysteem. ‘Karen Martin, een van de grondleggers van het Omaha System, heeft me jaren geleden de ogen geopend. Ik werkte destijds in een hospice, en dacht dat Omaha System daarvoor niet geschikt was. Nou, daar dacht Karin Martin dus anders over. Tijdens een ontmoeting heeft ze me uitgelegd waarom. Sindsdien ben ik om.’ 

‘Als wijkverpleegkundige doorloop je een vast verpleegkundig proces,’ vult Van der Ent aan. ‘Omaha System sluit daar naadloos op aan. Het helpt je echt om goede zorg inzichtelijk te maken.’ Koopman: ‘Vergelijk het met  Topsport. Daar meet je ook voortdurend of de training zijn vruchten afwerpt. Wat ons betreft is het heel normaal om dat in de zorg ook te doen. Het maakt dat je jezelf en het vakgebied serieus neemt.’

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie over aangesloten Scholingsbureaus en scholen en hun trainingsaanbod deze pagina.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan