Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerkbijeenkomst Data Nurse geeft inkijkje in het project

Gepubliceerd op: 06-02-2023

Op woensdag 30 november 2022 was er een netwerkbijeenkomst over het onderzoeksproject Data Nurse. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemende organisaties en andere geïnteresseerden in het onderzoek in een uurtje bijgepraat over de vorderingen van het onderzoekstraject. Het doel van Data Nurse is om de kwaliteit van de zorginhoudelijke digitale data te optimaliseren en om de data te benutten voor leren en verbeteren zodat op cliënt niveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren. Uiteindelijk wordt er een nieuwe interventie ontwikkeld om samen beslissen en zelfredzaamheid in te zetten.

Reflecteren en vooruit kijken

Sigrid Wulfse en Jeroen Bakker vertelde wat ze de afgelopen periode in werkpakket 1 hebben gedaan. En gaven een inkijkje in wat werkpakket 2 gaat worden. 

In werkpakket 1 zijn er meerdere focusgroepen bij elkaar gekomen om met elkaar te praten over zelfredzaamheid. Vragen die tijdens de focusgroepen werden behandeld waren bijvoorbeeld “Wat wordt er verstaan onder zelfredzaamheid, hoe wordt hierop gestuurd, welke best practise voorbeelden zijn er en welke prioriteiten worden er gesteld met betrekking tot zelfredzaamheid?” Daarnaast hebben Sigrid en Jeroen een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar wat de literatuur eigenlijk zegt over zelfredzaamheid.  

Voor januari 2023 staat de start van werkpakket 2 gepland. Daarin staat het verzamelen en leren van data centraal. “Hoe wordt de data vastgelegd en welke data kan gebruikt worden om te sturen op zelfredzaamheid?” 

Beren knuffelen 

Na de presentatie van Jeroen en Sigrid was het tijd om beren te knuffelen; wat zijn hinderende factoren die op de weg van Data Nurse kunnen komen in 2023. Via Mentimeter konden de deelnemers op 2 dilemma’s reageren.  

Beer/dilemma 1 was: “er zijn verschillende manieren om naar zelfredzaamheid te kijken. Hoe kijk jij hier naar van je functie/organisatie?” 

Beer/dilemma 2: “hoe kan een dashboard een bijdrage leveren aan het inzichtelijk krijgen van/ en sturen op zelfredzaamheid van cliënten?” 

Over het onderzoek

Aan het onderzoek doen 6 thuiszorgorganisaties mee. Deze leveren zorg aan 50.000 cliënten in 300 teams en met 6000 zorgprofessionals. 

Wil je op de hoogte blijven van Data Nurse en een volgende bijeenkomst bijwonen? Meld je aan via info@omahasystem.nl

Lees meer op Omaha System

Deel deze pagina via: