Naar hoofdinhoud Naar footer

Project Data Nurse zet in op datagedreven werken en zelfredzaamheid in de wijkverpleging

Gepubliceerd op: 19-11-2021

In de commerciële sector is het heel normaal om data slim in te zetten. In de gezondheidssector is dit minder gangbaar. Toch kan data helpen het (zorg)aanbod beter af te stemmen op de individuele cliënt. Denk aan het stimuleren van zelfredzaamheid en het centraal stellen van eigen regie in de wijkverpleging. Het project Data Nurse, opgezet door onder andere Hogeschool Utrecht, het Amsterdam UMC, Stichting Omaha System Support en Vilans, gaat zich daar de komende jaren mee bezighouden.

De komende jaren neemt de levensverwachting toe en verdubbelt het aantal 80 plussers in Nederland. Ook neemt de komende jaren de groep thuiswonende ouderen met wijkverpleging toe. De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mensen die wijkverpleging ontvangen, worden hierbij ondersteund. Op dit moment ontbreekt het aan slimme en effectieve strategieën om dit goed vorm te geven. Maar welke interventies zijn het meest effectief en efficiënt? En hoe kunnen verpleegkundigen samen met ouderen beslissen over welke interventie het beste bij de oudere past? Dat inzicht ontbreekt vaak. Tegelijkertijd wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens in de wijkverpleging. Daar wil het consortium Data Nurseverandering in brengen.

Lerend gezondheidszorgsysteem

Het doel van Data Nurse is om de kwaliteit van de verpleegkundige digitale data te optimaliseren en om de data te benutten voor leren en verbeteren, zodat op cliëntniveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren. Allereerst moet daarvoor gekeken worden welke data er is en bruikbaar is. Marleen Versteeg, adviseur bij Vilans en Stichting Omaha System Support: 'Zo’n 80 tot 85 procent van de wijkverpleegkundigen gebruikt Omaha System. Data uit dit classificatiesysteem kunnen daardoor gebruikt worden voor inzicht en verbetering van de zorg.'

HU-lector Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen Nienke Bleijenberg, namens de HU een van de hoofdaanvragers van het project: ‘Om patiëntresultaten te kunnen optimaliseren, is een lerend gezondheidszorgsysteem in de wijkverpleging nodig. De grootschalige verzameling van gezondheidsinformatie in de wijkverpleging – die wordt vastgelegd volgens het Omaha-system - biedt een groot potentieel hiervoor. Namelijk het potentieel om de beroepspraktijk te meten, te sturen en te verbeteren. En in het bijzonder om cliënten en wijkverplegingsteams te ondersteunen in hun gezamenlijke ambitie. Een ​​samenleving mogelijk maken waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.’

50.000 cliënten

Er doen aan dit project zes organisaties mee die met zo’n 6000 zorgprofessionals wijkverpleging aanbieden en zorg leveren aan zo’n 50.000 cliënten. Bleijenberg: ‘Ons consortium versterkt de wetenschappelijke infrastructuur voor de wijkverpleging en bestaat uit ouderen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, datawetenschappers en internationale onderzoekers. Samen gaan we ervoor zorgen dat de gekozen interventiestrategie persoonsgericht is, de data zinvol kan worden gebruikt en het werken dus daadwerkelijk ondersteunt.’

Omvangrijke subsidie

Het onderzoeksvoorstel van het consortium Data Nurse is onlangs gehonoreerd met een omvangrijke subsidie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het onderzoek start op 1 februari 2022 en heeft een verwachte looptijd van vier jaar.

Deel deze pagina via: