Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Als verpleegkundige raakte ik direct gefascineerd door verslaglegging’

Kim de Groot is de nieuwe bestuurder van Stichting Omaha System Support, naast Pieterbas Lalleman en Petra Okker. Tijd voor een kennismaking. ‘De wereld van onderzoek staat vaak nog te ver af van de wereld van de praktijk. Omaha System kan die kloof overbruggen.’

Kim de Groot is wijkverpleegkundige bij Thebe en verpleegkundig-onderzoeker bij het Nivel. Daarnaast is zij gepromoveerd op verpleegkundige verslaglegging. Het vak van verpleegkundigen en verzorgenden en haar interesse voor goede verslaglegging staan centraal in haar werk.

Omaha System zorgt voor goede structuur 

Kim: ‘Als wijkverpleegkundige kwam ik al in aanraking met Omaha System in 2014. Ik vond dat Omaha System zorgde voor een hele mooie structuur in registratie. Voor die periode hielp de verslaglegging niet echt bij het richting geven in ons werk. Je hield bijvoorbeeld een intake en lette op de domeinen. Vaak leidde dit tot een activiteitenlijst dat iemand bijvoorbeeld hulp nodig had bij het douchen. Maar dat deed geen recht aan het verpleegkundig proces.’

3 elementen voor goede zorg 

Kim: ‘Het mooie van Omaha System is dat het wel goed aansluit op het verpleegkundig proces. Door antwoorden op: Wat is hier aan de hand? Welke doelen stellen we? Welke acties zetten we in en hoe evalueren we deze? Wat ik belangrijk vind is dat handelingen voldoen aan de voorkeuren van cliënten, gebaseerd zijn op ervaringskennis van professionals en op resultaten uit onderzoek. Als je die drie elementen samenbrengt verleen je goede zorg. Omaha System kan hierin ondersteunen door onderzoek in de praktijk te brengen en de ervaringen uit die praktijk ook weer te verbinden aan onderzoek.’

Laten zien wat wijkverpleging oplevert

Kim: ‘Wat dat betreft biedt Omaha System een schatkist aan informatie over het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. En als bestuurder denk ik dat we nog veel mooie stappen kunnen gaan zetten om die potentie beter te benutten. Zo kunnen we laten zien wat de wijkverpleging oplevert. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging. Want data benutten, vraagt ook om zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens.’

Het belang van goede verslaglegging 

Ook door kennis vanuit onderzoek weet Kim dat Omaha System structuur biedt om tot goede verslaglegging te komen. Als onderzoeker bij het Nivel heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het herzien van de landelijke richtlijn voor verpleegkundige verslaglegging. ‘We weten dat de noodzaak voor goede verslaglegging groot is. Als er geen structuur of houvast is, gaan professionals al snel hele verhalen opschrijven. Dat maakt het onoverzichtelijk. Hierdoor missen collega’s informatie en kunnen er dus fouten ontstaan in zorg. Als je wel gestructureerd rapporteert, kun je daarmee bijvoorbeeld ziekenhuisopnames voorkomen.’

Niet iedereen tevreden over Omaha System

Bij verslaglegging, die wordt ondersteund door Omaha System, is het absoluut niet de bedoeling om een lijstje af te werken. Toch gaat dit niet altijd goed. Zo weet Kim ook uit onderzoek dat niet iedereen tevreden is over Omaha System. Kim: ‘Daar kan de terminologie op zich niets aan doen, maar dat heeft vaak te maken met de omzetting naar het elektronisch cliëntendossier. Omaha System moet wel op de juiste manier worden ingebouwd. Als dit niet goed gebeurt, ervaren verpleegkundigen de registratie alsnog als last.’

In gesprek met ECD-leveranciers 

Als bestuurder wil Kim dat er vanuit de stichting dan ook nog meer aandacht komt voor die vertaalslag van de terminologie van Omaha System naar het elektronisch cliëntendossier. ‘We hebben als stichting natuurlijk al de certificering van ict’ers, maar we zouden meer kunnen doen om inzicht te geven in wat goed werkt voor zorgprofessionals. Na een procesevaluatie vanuit de stichting, worden er nu gesprekken met ECD-leveranciers gevoerd. Vooral vanuit een open blik: Hoe zit dat bij jullie? En hoe komt het dat er allerlei verschillen ontstaan in de structuur van de elektronisch cliëntendossiers? Vanuit dit soort inzichten, kunnen we weer beter adviseren over wat zorgprofessionals wel en niet ondersteunt.’

Internationale kennis 

Tot slot vindt Kim het belangrijk om ook goed aangehaakt te blijven bij internationale netwerken. ‘We zijn al heel goed bezig in Nederland, maar ik denk dat we ook veel kunnen leren van andere landen, zoals de Verenigde Staten waar al veel ervaring is in het werken en onderzoek doen met de gegevens van het Omaha System. Het is mooi als we voor dit soort kennis goede verbindingen weten te houden en te maken.’

Meer lezen?

Deel deze pagina via: