Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe bestuurder en voorzitter Pieterbas Lalleman: ‘Ook aandacht nodig voor wat we willen behouden’

Gepubliceerd op: 12-10-2023

Pieterbas Lalleman is de nieuwe bestuurder van Stichting Omaha System Support, naast Kim de Groot en Petra Okker. Tijd voor een kennismaking. ‘Het is goed dat er door verschillende partijen hard wordt gewerkt aan het verbeteren van digitale kennisuitwisseling. Onze stichting ondersteunt die beweging en blijft daarbij dicht bij het verpleegkundig en verzorgend proces in de wijk.’

Pieterbas werkt als verpleegkundige bij Buurtzorg. Daarnaast is hij lector verpleegkundig leiderschap bij Fontys en is hij gepromoveerd op het gebied van leiderschap van verpleegkundigen. Hij beschikt over een groot netwerk en is bekend met de wereld van onderzoek en bestuur. Net als zijn collega-bestuurders beschikt hij over een breed palet van perspectieven. 

Omaha System sluit goed aan

Pieterbas: ‘Het vorige bestuur heeft een stevig fundament gelegd waarop wij als nieuwe bestuursleden kunnen voortbouwen. Zo is er een brede dekking qua toepassing. Het classificatiesysteem is internationaal bekend en zo’n 80 % van de wijkverpleegkundigen in Nederland gebruikt Omaha System. Dat komt omdat Omaha System goed aansluit bij het werk van de verpleegkundige.’

Goede vertaling naar ict als aandachtspunt

Pieterbas: ‘Ict-leveranciers kunnen een positieve bijdrage leveren aan het intuïtief werken met Omaha System. Maar wanneer de vertaling van terminologie uit Omaha System naar ict niet goed plaatsvindt, wordt die aansluiting bij het dagelijks werk ook minder. Voor ons blijft dit dan ook een belangrijk aandachtpunt.’ 

Domeinoverstijgende registratie 

Vanaf 1 juli is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van toepassing. Deze wet verplicht straks dat de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Pieterbas: ‘Domeinoverstijgende registratie is van belang. Je wilt voorkomen dat iemand steeds weer opnieuw diens verhaal moet doen. Bijvoorbeeld als iemand gebruik maakt van wijkverpleging, opgenomen wordt in het ziekenhuis en daarna weer te maken krijgt met de huisarts.’

Het risico van standaardisering 

Dat de Wegiz er is, is dan ook een verbetering. Pieterbas. ‘Maar dit kan wel leiden tot een Europese registratiestandaard die te ver van de praktijk af komt te staan. Het risico is dan dat het unieke van het verpleegkundig proces er onvoldoende in herkend wordt. Daar moeten we echt scherp op zijn. Zo kan een oplossing zijn om onderscheid te maken tussen informatie die in de praktijk wordt vastgelegd en de informatie die noodzakelijk en relevant is om elektronisch over te dragen.’

Kansen voor data

Omaha System kan tot slot een belangrijke rol spelen in het aantonen van de meerwaarde van de wijkverpleging. Pieterbas. ‘Een goede registratie levert data op die gaan over wat je zou willen toevoegen en wat je wilt bereiken in de toekomst. Zowel op individueel, als op regionaal niveau. Dit helpt om bij te dragen en te kunnen sturen op preventie en om oplossingen voor vraagstukken gefinancierd te krijgen.’

Deel deze pagina via: