Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Inzicht in data maakt kwaliteit zorg beter’

Hoe kunnen we data uit Omaha System gebruiken voor een betere kwaliteit van zorg? Met dat doel gingen gebruikers van het Omaha System in gesprek met dr. Karen Monsen in het Domcentrum te Utrecht op 4 september. De professor was daarbij aanwezig om haar kennis als onderzoeker te delen, omdat ze in de Verenigde Staten al veel verder zijn op dit gebied.

‘Ik geef leiding aan een internationaal netwerk van onderzoekers dat zich bezighoudt met zorginhoudelijke data uit het Omaha system voor praktijk, onderzoek en beleid,’ zei dr. Karen Monsen. ‘Ik zou het heel goed vinden als Nederlandse wetenschappers zich ook aansluiten. Laten we hierin samen optrekken.’ De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Omaha Support. In de zaal waren onder andere wijkverpleegkundigen, beleidsmedewerkers en innovatiemanagers aanwezig.

Hoe data kunnen leiden tot betere zorg

De professor vertelde onder andere over de inzichten die data kunnen opleveren. ‘Het analyseren van zorginhoudelijke data uit het zorgplan levert waardevolle informatie op. We zagen dat patiënten die geestelijk gezond waren minder kans hadden om opnieuw een wond te ontwikkelen dan patiënten die dat niet waren. Bij wondverzorging bleek het in die regio dus ook belangrijk om de geestelijke gezondheid mee te nemen.’

‘De binnenkant van zorg zichtbaar maken’

Ze benadrukte ook hoe Omaha System de meerwaarde van zorg kan laten zien: ‘Jullie hebben een mooie tool in handen om de binnenkant de zorg goed zichtbaar te maken. Zo kun je goed aan zorgverzekeraars laten zien hoe de zorg van de wijkverpleegkundige kosten bespaart. Bijvoorbeeld omdat je voorkomt dat een patiënt naar het ziekenhuis moet.’

De patiënt betrekken

Vragen uit de zaal waren er ook: ‘Met Omaha System evalueren zorgprofessionals onder andere de ernst van het probleem van een patiënt. Maar zou daar de patiënt zelf niet meer bij betrokken moeten worden?’ Monsen: ‘Dit is zeker belangrijk. Wij hebben een app ontwikkeld waarin mensen ook zichzelf scores kunnen toebedelen. Dat levert weer interessante informatie op vanuit een ander perspectief.’

Context geven aan informatie

In de presentaties stond de vraag centraal hoe je tot betrouwbare data komt die toepasbaar is in de zorgpraktijk. ‘‘Data moet eerst verzameld en gestructureerd worden,’ vertelde onderzoeker Chantal Zuizewind. ‘Dat levert vervolgens informatie op waar je als onderzoeker context aan kunt geven. Waarom zetten onze zorgprofessionals bepaalde zorginterventies vaak in bijvoorbeeld? Wat zegt dit over de zorg die zij leveren? En hoe sluit dit aan bij een interne visie of externe kwaliteitskaders? Door vervolgens hierop actie te ondernemen, levert dat ook echt kennis op die doorwerkt in de realiteit van de praktijk.’ 

Kennis nodig voor uniforme invoering

Het uniform invoeren van klantgegevens is verder heel belangrijk om tot data van goede kwaliteit te komen. Changuna Bijvank vertelde als projectleider van Icare daarom over haar onderzoek hierin. ‘Het blijkt dat wijkverpleegkundigen nog niet uniform vastleggen. De oorzaak ligt in een kennistekort over het classificatiesysteem. Momenteel ontwikkelen we daarom aanvullende interventies om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld een gecombineerde film van de visie van ICare en Omaha, een E-learning, teamworkshops data-analyse, informatie op internet en een coach aan wie de wijkverpleegkundigen vragen kunnen stellen.’

Signaleren van behoefte aan kennis

José van Vugt van Thebe deelde haar ervaringen met het ontsluiten van data binnen haar eigen zorgorganisatie. ‘Zo zagen we door het analyseren van de data ineens een grote toename in data van mensen met psychische problemen in de regio. We ontdekten vervolgens dat er een GGZ-organisatie onlangs gesloten was. Hierdoor konden we een belangrijke behoefte aan bepaalde kennis signaleren.’

Goed klinisch redeneren

Onderzoeker Aenne Werner van Amstelring vertelde over het onderzoek dat als doel had om inzicht te krijgen in het klinisch redeneren van wijkverpleegkundigen. Opvallend hierin was dat de reflecties van wijkverpleegkundigen die ze in de vragenlijsten invulden helemaal overeenkwamen met de gegevens die uit Omaha System zelf kwamen.  De vraag is hoe deze kennis vervolgens verder gebracht kan worden. ‘Dit kan bijvoorbeeld door zorgprofessionals beter te trainen op klinisch redeneren.’ 

De vervolgagenda

De deelnemers deelden vervolgens hun input wat er op de vervolgagenda van de stichting zou kunnen komen te staan. Hieronder vielen bijvoorbeeld: zorgverzekeraars betrekken, meer mensen enthousiasmeren over het gebruik van data, het opzetten van een onderzoeksnetwerk van onderzoekers op dit gebied en het ontwikkelen van een datamodelstructuur.

Terugblik

Als enthousiast (en ervaren) Omaha-System gebruiker vond ik het van meerwaarde om aanwezig te kunnen zijn bij de diverse presentaties over het gebruik van de data die beschikbaar komen bij het gebruik van Omaha System. Het vastleggen van gegevens om deze vervolgens te kunnen analyseren en gebruiken om de zorg te verbeteren droegen de sprekers op heldere wijze uit en kregen mijn “verplegingswetenschaps-hart” sneller aan het kloppen. (Milanda Koopman (Allerzorg)).

Ik ben vooral erg positief over de data-analyse. Niet alleen de presentatie was top, maar die gaf ook een duidelijk inzicht hoe dit is aangepakt en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Ik ga hiermee zeker aan de slag binnen mijn eigen organisatie, samen met de ict’ers en andere key-users bij ons. Het zou leuk zijn om een keer in de “States” te gaan kijken hoe de status van Omaha daar is. (Fred Janssen (Zorgboog))

Downloads

Deel deze pagina via: