Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Het Omaha System stimuleert het verpleegkundig denken’

Corry Hoogendoorn, docent aan de Fontys Hogeschool, koos ervoor om het Omaha System te verwerken in het lesprogramma ‘wijkgerichte zorg’. ‘Ik begrijp wel waarom zoveel thuisorganisaties dit systeem gebruiken.’

Het Omaha System is een classificatiesysteem dat zorgverleners helpt om de acties en uitkomsten van de zorg voor cliënten beter te kiezen, sorteren en vastleggen en verantwoorden. Corry Hoogendoorn: ‘Onlangs hebben we ons lesprogramma gewijzigd rondom wijkzorg, omdat vanaf 1 januari 2015 de wijkverpleegkundige verantwoordelijk is voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing. We hebben opnieuw gekeken wat er aan bod moest komen. We konden niet om Omaha System heen, omdat het door tachtig procent van de thuiszorg wordt gebruikt.’

Voorbereiding praktijk

De docent benadrukt dat ze geen reclame-praatje wil  maken voor Omaha System: ‘We hebben het opgenomen in ons lesprogramma, om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Omdat Omaha System in de thuiszorg zoveel gebruikt wordt, geven we wat meer aandacht aan dit classificatiesysteem dan aan de andere en wat algemenere classificatiesystemen.’

Extramuraal

Ze begrijpt waarom Omaha System juist in de extramurale setting zo vaak wordt gebruikt: ‘Omaha System is in Amerika vanuit de thuiszorg en openbare gezondheidszorg  ontwikkeld en daarom sluit het hier ook goed bij aan. Andere classificatiesystemen richten zich meer op de klinische praktijk. Ik denk wel dat het voor onderwijsinstellingen  goed is om aandacht voor Omaha System te hebben in bijvoorbeeld een extramuraal gerichte module. Het past minder goed in het algemeen onderwijs voor verpleegkundigen, waar het verpleegkundig proces meer centraal moet staan.’ 

Stimulans tot zelf nadenken

Ook ziet Hoogendoorn voordelen van het gebruik: ‘Het Omaha System is een vrij simpel opgezet classificatiesysteem. De indeling in domeinen, aandachtsgebieden, actiesoort en -vlakken, bevindt zich overzichtelijk op één kaart. Omaha System stimuleert het verpleegkundig denken en geeft het ook de ruimte. Waar vroeger vaak werd voorgeschreven hoe een (wijk)verpleegkundige moest handelen, nodigt Omaha System  (wijk)verpleegkundigen uit om zelf na te denken en te redeneren. Door het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding, raken ze  goed voorbereid op de dynamische beroepspraktijk.’

Overgangsperiode

Corry Hoogendoorn geeft eveneens les aan thuiszorgorganisaties en daardoor kent ze ook de mindere kanten van Omaha System: ‘Het vergt tijd om Omaha System eigen te maken, omdat het om een omslag in denken vraagt. Organisaties moeten daarom rekening houden met een overgangsperiode. Ook vraagt het gebruik om digitale vaardigheden.’

Omaha-spel

Hoe ze Omaha System in het lesprogramma heeft verwerkt? ‘Ik heb gevraagd of er achtergrondinformatie over Omaha System beschikbaar kon worden gesteld aan de hogescholen. Hierdoor kon ik vrij eenvoudig informatie van de website halen om het te verwerken in de lessen en het onderwijsprogramma.’ Verder maakt ze gebruik van het Omaha System-spel:  ‘Met behulp van een casus doorlopen studenten de stappen van het zorgproces, weergegeven in Omaha System termen, waar ze op basis van argumentatie keuzes maken in het vaststellen van een zorgvraag.’ Hierbij moeten ze sparren, overleggen en beargumenteren op basis van Evidence-based-practice-gegevens.’

Deel deze pagina via: