Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgplan in gewone mensentaal: Eenvoudige gezondheidsapp geeft cliënt straks zelfstandigheid terug

Er is veel gezondheidswinst te behalen als cliënten in hun eigen woorden mee kun praten over hun gezondheid. Een team van zorgorganisatie Amstelring Wijkzorg werkt daarom, onder leiding van dr. Aenne Werner, aan de Nederlandse vertaling van de MyStrength+MyHealth-app, die precies die belofte waar maakt. Eind 2022 wil Amstelring Wijkzorg de app in gebruik nemen.

‘MyStrength+MyHealth is een app die is ontwikkeld door de universiteit van Minnesota,’ legt Werner uit. ‘Het is een app waarmee cliënten hun zorgbehoefte in kaart kunnen brengen, en is gebaseerd op de 42 aandachtsgebieden van het Omaha System, die zijn vertaald in gewone-mensentaal.’

Zorgplan starten vanuit de cliënt

Het aanbieden van gezondheidsinformatie in begrijpelijke taal is volgers Werner hard nodig, zeker nu er in de wijkzorg steeds vaker een zorgplan ontwikkeld wordt voor de cliënt. ‘Het belangrijkste bij een zorgplan is dat het start vanuit de client,’ aldus Werner. ‘Wanneer de cliënt de vragen van de wijkverpleegkundige niet goed begrijpt, kan dat voor rare input zorgen, met in het slechtste geval de verkeerde gezondheidsinterventie tot gevolg. Daarom is het zo belangrijk dat de cliënt snapt wat er met hem besproken wordt. Met deze app krijgen cliënten echt hun zelfstandigheid terug.’

Nieuwe inzichten dankzij brede uitvraag

Doordat het Omaha System aan de basis van de app ligt, wordt er zeer breed uitgevraagd, ziet ook Linda Gaddab. Zij is wijkverpleegkundige bij Amstelring en is samen met Werner betrokken bij het project om MyStrength+MyHealth naar het Nederlands te vertalen. ‘Niet alleen klassieke gezondheidsthema’s worden bevraagd,’ legt Gaddab uit, ‘ook thema’s als veiligheid van de buurt, het inkomen, en zelfs of iemands huis gehorig is, komen aan bod. Dat biedt kansen, want als je deze socio-demografische kenmerken afzet tegen gezondheidskenmerken kun je wat zeggen over groepen mensen. Als wijkverpleegkundige heb je zo een schat aan data in handen.’ 

Precies deze belofte is in de Verenigde staten al waargemaakt. Onderzoekers van de universiteit van Minnesota toonden aan dat een hechte gemeenschap weerbaarder is tegen de langetermijneffecten van COVID-19. Sterker nog, deelnemers van de studie die een rijk netwerk hadden scoorden hoger op alle gezondheidskenmerken. ‘Dat zijn resultaten die je met een reguliere intake niet boven water krijgt,’ aldus Werner. 

Werken aan preventie

Ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen is tegenwoordig het credo. Dat is fijn voor de cliënt en hard nodig voor de sector wijkverpleging, want de zorgvraag neemt de komende jaren alleen maar toe. ‘Met een app als MyStrength+MyHealth maak je cliënten ook echt zelfstandig, en wordt er samen met de cliënt gekeken naar welke behoeften er zijn.’ denkt Gaddab. ‘Want je gaat veel meer uit van wat iemand nog kan, de strenghts, dan van de problemen die iemand heeft. Je werkt dus veel meer aan preventie, dan aan het oplossen van problemen. Daar heeft de cliënt alleen maar baat bij.’

Business case

Voor het zover is moet de app eerst in goed en begrijpelijk Nederlands vertaald worden. ‘We zijn nu nog in de fase dat we met Excel-lijsten langs cliënten gaan,’ lacht Werner. ‘Eerst bij ons in Amsterdam, en later ook in dorpen. De vertaling moet immers voor iedereen begrijpelijk zijn. Eind van het jaar hopen we klaar te zijn en MyStrength+MyHealth binnen Amstelring Wijkzorg te kunnen gebruiken. Samen met kennisorganisatie Vilans hebben we het voornemen om een business case te schrijven op basis van de resultaten. Hopelijk kan de app daarna breder uitgerold worden!’

Deel deze pagina via:

Contactpersoon