Naar hoofdinhoud Naar footer

Concrete doelen formuleren met het Omaha System

Om goede zorg te leveren is het belangrijk om concrete en haalbare doelen af te spreken met je cliënt. Een veelgebruikte methode hiervoor is het SMART-principe. Het is niet verplicht om specifiek deze methode te gebruiken. Waar het om gaat is dat je concrete en haalbare doelen formuleert. Hoe je dat doet, kan op meerdere manieren.

Het Omaha System is bij uitstek geschikt om concrete en haalbare doelen te formuleren. Als je het verpleegkundig proces op de juiste wijze doorloopt, en je alle stappen binnen het Omaha System volgt, heb je de doelen automatisch specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden geformuleerd.

Het SMART-principe is een methode voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. De letters staan voor:

  • Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of passend binnen het organisatiebeleid?
  • Realistisch - Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

SMART en Omaha System

Stel, je bespreekt met je cliënt welke zorgvraag de cliënt heeft, wat de huidige stand van zaken is, en waar je naartoe wilt werken. Bij de scores, acties en actievlakken geef je waar nodig een toelichting. Je maakt het op die manier specifiek.

Meten doe je met behulp van de scores. Niet voor ieder aandachtsgebied zijn objectieve meetinstrumenten beschikbaar. Meten doe je echter niet alleen met meetinstrumenten. Ook observaties of navraag bij de client zijn geschikte methoden. Geef in je acties en actievlakken duidelijk aan waar jij en je collega’s op moeten letten. Zo maak je het meetbaar.

Je zorgplan stem je af op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, op wat professioneel gezien nodig is, en wat financieel en organisatorisch gezien mogelijk is. Allemaal weetwaarden die jouw doelen acceptabel maken.

Je bespreekt met de cliënt wat deze wil bereiken en wat die daar voor nodig heeft. Zorg ervoor dat het realistisch is. Is het bijvoorbeeld reëel om met een CVA-patiënt met afasie te werken naar minimale signalen, zoals weer goed kunnen spreken? Of mag je al blij zijn met een verbetering tot meetwaarde 3?

Tot slot geef je, bij voorkeur per aandachtsgebied, aan wanneer je evalueert. Tijdens de evaluatie kijk je opnieuw naar de scores. Hierdoor zijn de scores tijdsgebonden.

Reële scores

Bespreek de scores uit het Omaha System regelmatig in jouw team. Op die manier weet je zeker dat iedereen hetzelfde verstaat bij de scores 1, 2, 3, 4 of 5. Laat iedereen een voorbeeld van een zorgvraag bedenken dat past bij score 1, of 5. Het is dan gemakkelijker te bepalen wat een reële score is.

Aan de slag!

Als je werkt met Omaha System is het dus niet nodig om je doelen nogmaals apart te formuleren volgens de SMART-methode. Je kunt dus gewoon aan de slag!

Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld? Download concrete doelen formuleren met het Omaha System onderaan de pagina.

Meer informatie op Omaha System Support

Nieuws over Omaha System?

Wil jij op de hoogte blijven over Omaha System? En wil je geen tips meer missen? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief. Elke week ontvang je deze dan in je mailbox.

Downloads

Deel deze pagina via: