Hoe gebruik je Omaha System bij evaluaties/MDO’s of zorgleefplangesprekken?

U bevindt zich hier: Home | Omaha System in verpleeghuizen (intramuraal) | Hoe gebruik je Omaha System bij evaluaties/MDO’s of zorgleefplangesprekken?

Hoe gebruik je Omaha System bij evaluaties/MDO’s of zorgleefplangesprekken?

Het doel van een Multidisciplinair Overleg is de doelen (scores) en de bijbehorende acties van het zorg- en behandelplan te toetsen en als dat nodig is bij te stellen. De aandachtsgebieden, (streef)scores en acties uit het zorgplan worden geëvalueerd. De huidige (gezondheids-)situatie van de cliënt wordt onder de loep genomen, de aandachtsgebieden en acties voor de komende zorgperiode worden opnieuw vastgesteld.

Toelichting

De ‘taartpunten’ in het Omaha System model (zie afbeelding) zijn de verschillende stappen die je in je zorg steeds doorloopt. Vaak doe je dat heel snel en onbewust. In het MDO doe je dat bewust, samen met anderen. Soms is de cliënt/contactpersoon aanwezig. Of je kunt het samen met de cliënt/ contactpersoon voorbereiden. 

Evalueer uitkomst per gebied.

Je kijkt terug op de afgelopen zorgperiode. Je evalueert de aandachtsgebieden in het zorgplan, je gaat na of de streefscores bereikt zijn en waarom dit wel/niet gelukt is.
Voor de evaluatie gebruik je de gegevens uit de rapportage van de afgelopen zorgperiode, je vraagt aan je collega’s of ze het eens zijn met de conclusies die je trekt uit wat je in de rapportages leest. Ook vraag je  de cliënt/zijn naasten hoe ze de zorg ervaren, of ze tevreden zijn met het resultaat of wat ze graag anders zouden zien. 

Vragen die je kunt stellen bij de evaluatie:

  • Zijn de streefscores van de aandachtsgebieden bereikt? Waarom wel/niet?
  • Kunnen er aandachtsgebieden gestopt worden omdat de doelen behaald zijn of omdat ze niet meer van toepassing zijn? 
  • Werken de acties die je afgesproken had om de doelen (streefscores) te behalen? Dat wil zeggen, zijn de juiste acties gekozen, zijn er acties die misschien tot een beter resultaat kunnen leiden? Kun je je acties aanvullen met wensen van de cliënt/zijn naasten?
  • Zijn er gegevens uit de rapportage, van je collega’s, van de cliënt/zijn naasten waarvoor je nieuwe aandachtsgebieden wil starten? Zijn er nieuwe risico’s die zich voordoen?  Bijvoorbeeld omdat de (gezondheids)situatie van de cliënt veranderd is?

Stel (aandachts-)gebied vast

Tijdens het MDO neem je zowel de evaluatie op het vorige zorgplan als de ‘nieuwe’ informatie onder de loep. Op basis van alle informatie maak je afspraken met de cliënt/zijn contactpersoon en andere betrokkenen over wat er veranderd wordt in het zorgplan.

  • Welke aandachtsgebieden worden gestopt
  • Worden nieuwe (potentiële) aandachtsgebieden gestart
  • Blijven doelen (streefscores) hetzelfde of worden ze bijgesteld
  • Worden acties gestopt en mogelijk nieuwe acties gestart

Facebook Twitter LinkedIn

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.