Veelgestelde algemene vragen over het Omaha System

U bevindt zich hier: Home | Veelgestelde vragen | Omaha System algemeen

Veelgestelde algemene vragen over het Omaha System

Hieronder staan alle algemene veelgestelde vragen en antwoorden over het Omaha System. Kijk in het overzicht of het antwoord op uw vraag misschien al een keer gegeven is. Staat het antwoord er niet bij neem dan contact met ons op of neem een kijkje bij de overige veelgestelde vragen.

Loop je in de praktijk tegen een vraag aan over het gebruik van het Omaha System? Stel je praktijkvraag!

 • Wat is een classificatie?

  Een classificatie is een terminologiestelsel waarin concepten en termen op basis van gemeenschappelijke kenmerken zijn ingedeeld (NICTIZ 2012). Bij classificeren breng je een diagnose onder in een categorie, in een verzamelbak. De ordening van termen gebeurd op een logische en goed onderbouwde manier. Het Omaha System is een classificatie van problemen (aandachtsgebieden), interventies (acties)en zorgresultaten.

 • Wat kunnen we zelf toevoegen of aanpassen aan het Omaha System?

  Het Omaha System is op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ontwikkeling tot stand gekomen met een samenhang die vandaar uit is opgebouwd. Het is voor een goed gebruik daarom essentieel om deze basis niet te wijzigen, anders is het geen breed geaccepteerd en wetenschappelijk onderbouwd geheel meer. Het Omaha System wordt internationaal door wetenschappelijke en onafhankelijke ‘beheerders’ bewaakt.

 • Welke andere classificaties bestaan er in Nederland?

  Voor de zorg zijn de volgende classificaties het meest bekend:

  • ICF: de International Classification of Functioning
  • NANDA, meestal in combinatie met NIC en NOC
  • Omaha System
  • Rai / (Inter RAI) (de meningen verschillen of RAI formeel als classificatie kan worden gezien of toch een instrument is)

  Voor meer informatie over de verschillende classificaties verwijzen we naar het overzicht van NICTIZ (2012) (externe link) en naar het document: Zoeken naar de gouden standaard (Vilans 2014, pdf). 

 • Hoe is de relatie tussen Omaha System en NANDA/NIC/NOC?

  De NANDA classificatie omvat met name het eerste deel van het zorgproces. Voor het beschrijven van het gehele zorgproces is een combinatie nodig met de classificatie van Interventies (NIC) en uitkomsten (NOC), ook wel NNN genoemd. De NNN classificatie is al langer bekend in Nederland en wordt in bijna alle opleidingen gedoceerd. Het Omaha System is recenter in Nederland geïntroduceerd en vertaald. Omaha System omvat het gehele zorgproces in één geheel, door terminologie voor (aandachts-) gebieden, uitkomsten en acties.

  Op dit moment bestaan er nog meerdere classificaties voor de zorg naast elkaar. Organisaties kiezen waar ze mee willen werken op basis van hun visie of naar voorkeur van de zorgverleners.

 • Zit de PES structuur ook in Omaha System?

  De PES-structuur is geen verplichte manier om aandachtsgebieden of verpleegkundige diagnoses te beschrijven. Het is een hulpmiddel om zorgvragen helder en in eenzelfde structuur (probleem, etiologie en symptomen) te beschrijven. In de terminologie van Omaha System is de P al geformuleerd op een eenduidige wijze (aandachtsgebied). Dit geldt ook voor de S (signalen en symptomen). De etiologie is niet geïntegreerd.
  Uitgangspunt is dat de (wijk)verpleegkundige over voldoende professionele kennis beschikt om de relaties te leggen tussen de situatie van de cliënt en de keuze van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van zorg.

 • Hoe is het onderwijs betrokken?

  Studenten van opleidingen voor Zorg & Welzijn leren werken met classificatiesystemen is nog betrekkelijk nieuw in het onderwijs. Echter, steeds meer zorgorganisaties werken met classificatiesystemen en het onderwijs zal haar studenten daar zo goed mogelijk op willen voorbereiden.

  Stichting Omaha System Support faciliteert het leren werken met Omaha System in het onderwijs, door gratis lesmateriaal beschikbaar te stellen, gastcolleges te geven en bijeenkomsten te organiseren. De Stichting vraagt scholen het door de Stichting verstrekte lesmateriaal te evalueren en een overeenkomst te tekenen. Daarin spreken we af dat Omaha System op de juiste wijze aan studenten wordt geleerd.

 • Is er verschil in classificaties tussen de Care en de Cure?

  Nee, eigenlijk niet. Cure en Care zijn ‘onhandige’ begrippen. Of de zorg langdurend of kortdurend is, gericht op herstel, behoud van functies of op palliatie, betaald wordt uit de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige zorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor ouderen of jongeren is, in alle gevallen zijn classificaties bruikbaar.

 • Wat zijn de kosten?

  Het Omaha system als classificatie is een open bron (open source). Dit wil zeggen: openbaar en gratis toegankelijk voor iedereen. Aan het inbouwen van Omaha System in het Elektronisch cliëntendossier (ECD) zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor je ICT-leverancier.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.