Aanmelden ICT-leveranciers

U bevindt zich hier: Home | Aanmelden | ICT-leveranciers

Aanmelden ICT-leveranciers

Hier vind je het overzicht met de ICT-leveranciers die aan de slag zijn met de implementatie van Omaha System in hun applicaties.

Ook gebruiker worden? Aanmelden via het formulier (externe link).

Instappakket ICT-leveranciers

Voor veel zorgorganisaties is het inbouwen van Omaha System in de ICT-applicatie een belangrijk onderdeel van het implementatie proces. Iedere software leverancier kan Omaha System inbouwen in hun software. Stichting Omaha System Support ondersteunt de softwareleverancier door middel van het instappakket ICT-leveranciers. Het instappakket vraagt een investering van € 10.000,- en ziet er als volgt uit:

1. Informatiemateriaal, zodat u altijd over de laatste kennis beschikt:

 • Brochure + 2 overzichtskaarten
 • Nederlandse boek; 'Het Omaha System: een introductie'
 • Engelse Omaha boek; 'The Omaha System: A Key to Practice, Documentation, and Information Management' (Martin, K. S. 2005)
 • Gebruik van de Assessment methodiek:
  • Visiedocument; een assessment op basis van het Omaha System
  • Toelichting op assessment op basis van het Omaha System
  • Powerpointpresentatie ‘De indicatiestelling & Omaha System’
  • Het assessmentformulier, uitwerking op papier
 • Nederlandse vertalingen Appendix A en de User Guide (Excel bestand met codes)
 • Afgekochte licentie op de User Guide (Copyright Karen S. Martin)

2. Relatiebeheer

Je hebt een vast contactpersoon bij de Stichting die je op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen rondom Omaha System Support.

3. Faciliteren kennisdeling

Het doel van stichting Omaha System Support is om gezamenlijk te werken aan het professionaliseren van de maatschappelijke gezondheidszorg. Een belangrijke pijler hierin is kennisdeling. Voor de aangesloten organisaties doen we dit door middel van:

 • Online nieuwsbrief
 • Online community
 • Delen praktijkervaring
 • Bijeenkomsten

4. Certificering

Stichting Omaha System Support is een stichting die als doel heeft informatievoorziening in zorg en welzijn vanuit het perspectief van de cliënt en de professional te verbeteren. We hebben ook als doelstelling de kwaliteit en passend gebruik van de terminologie te waarborgen. De Stichting Omaha System Support heeft daarom een certificeringsmodel 1. 0 ontwikkeld voor en samen met software leveranciers die Omaha System inbouwen in hun software. In de instapovereenkomst tussen Stichting Omaha System Support en de zorgorganisaties is vastgelegd dat zorgorganisaties gebruik maken van de door de stichting gecertificeerde ICT leveranciers.

De ICT-leveranciers die gecertificeerd zijn door stichting Omaha System Support staan vermeld op de pagina gecertificeerde ICT-leveranders en worden opgenomen in het register (pdf). Lees ook de veelgestelde vragen over certificering.

Doel certificering
Het doel van de Omaha System software certificering is:

 • Borgen dat het Omaha System op de juiste manier wordt toegepast door het toetsen van de kwaliteit van de implementatie van het Omaha System in software producten.
 • Ondersteunen van de gebruikers bij het juist invoeren en toepassen van het Omaha System.
 • Borgen dat output voor o.a. onderzoeks- en kwaliteitsgegevens gebaseerd op het Omaha System die door software producten wordt opgeleverd voldoet aan de gewenste eisen voor juistheid, volledigheid en compatibiliteit.

Doorontwikkeling van het certificeringsmodel
De implementatie van het Omaha System in software producten die gebruikt worden door Nederlandse zorgorganisaties staat nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat er in de komende jaren veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan zal worden die impact zal hebben op de eisen die gesteld worden aan de software producten en daarmee ook aan de certificering van de software.

Dat betekent dat in de loop van de tijd extra eisen kunnen worden toegevoegd die bijvoorbeeld voortkomen uit:

 • Wensen en ervaringen van gebruikers van software die is gebaseerd op Omaha System.
 • De noodzaak om te komen tot uniforme en kwalitatief hoogwaardige onderzoeksdata; d.w.z. dat de onderzoeksdata die door de systemen worden geëxporteerd aan specifieke kwaliteitseisen voldoen en op eenvoudige wijze kunnen worden geïntegreerd.

Download het certificeringsmodel (pdf).

Welke ICT leveranciers zijn aan de slag met Omaha System?

Bekijk het overzicht met ICT-leveranciers (pdf) die aan de slag gaan met de implementatie van Omaha System in hun applicaties.

Wilt u Omaha System inbouwen?

Schrijf u dan in via dit formulier (externe link). Er wordt dan contact opgenomen en je ontvangt een overeenkomst. Na het tekenen van de overeenkomst en het overmaken van een eenmalige bijdrage van € 10.000,- ex BTW ontvang je het instappakket.

Meer weten of op de hoogte blijven?

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven nieuwsbrief

 • Mevrouw Heer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.